Kurumsal

Tarihçe

Hastanemiz l965 yılında Esenboğa Hava Limanına hizmet vermek üzere 30 yataklı karantina merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Bakanlığımızca 1975 yılında 50 kadro yataklı Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür. Bakanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 1975 yılında H.Ü.Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencilerine hizmet vermek üzere Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Hastane statüsüne dönüştürülerek hizmetlerine devam etmiştir. Hastanemizin kadro yatağı 1988 yılında 75 adede çıkartılmıştır. Bakanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki protokolün 1999 yılında iptali ile hastanemizin adı Çubuk Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan bir uygulama ile de Hastanemizin ismi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi olarak yeniden düzenlenmiştir.

                Hastane olarak faaliyete geçtiği yıllarda hastanemizde dört ana dal uzmanı tarafından sağlık hizmeti verilir iken Hastanemiz bugün 19 branşta  ve 100 yataklı servisleriyle sağlık hizmeti vermektedir.

23 Şubat 2024