Tıbbi Birimler

Görüntüleme Laboratuvarı


Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Manyetik rezonans görüntüleme (MR)

Ultrason (USG)

Kemik Dansitometri  (KMD)

Mamografi

Direk grafi  


Hastanemizde Hizmetleri verilmektedir.

23 Şubat 2024