Görüntüleme Laboratuvarı
05 Ocak 2022


Bilgisayarlı Tomografi

Ultrason

Kemik Dansimetre

Mamografi

Direk grafi  


Hastanemizde Hizmetleri verilmektedir.