Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
24 Şubat 2022

Ekran Alıntısı Mine İş.PNGMİNE İŞ

ÖĞRENİM DURUMU

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi (2001-2006)

Master (M.Sc): Gazi Üniversitesi (2012-2015)

Doktora (Ph.D): Gazi Üniversitesi (Tez aşamasında)

İŞ TECRÜBELERİ

2006-2010: Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

2010-2015: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015-Devam Ediyor: Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

KURSLAR , SERTİFİKALAR ve YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2006).
 • Anne Sütü ve Emzirmede Danışmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2006).
 • Cardıopulmer Resustasyon Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2006).
 • Radyasyon eğitim ve danışmanlık Hacettepe Üniversitesi, Ankara , (2007).
 • Hidrosefali hastalarda ventrikuler shunt ile third ventrikulostominin Karşılaştırılması, 4.Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Poster Bildirimi-sunumu, Antalya ,(2008).
 • Çocuk ve Ergenlerde Çalışırken Kronik Hastalık ve Ölüm Eğitimi-Danışmanlık Hacettepe

  Üniversitesi, Ankara , (2009).

 • 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir,(2010).
 • Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Gaziantep,(2011).
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2012).
 • Fırst Global Conference on Contraceptıon, Reproductıve and Sexual Health Copenhagen, Denmark,(2013).
 • Başkent Üniversitesi Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Konulu Paneli, Ankara ,(2013).
 • Hacettepe Üniversitesi Akademide Kadın Olmak, Gelecek Kuşaklar İçin Öneriler Konulu Paneli, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2013).
 • 3.Yenıdogan Günleri. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,(2013).
 • Yeni Doğan Yoğun bakım Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • Aile Planlaması Danışmanlık, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • İletişimde Güçlenme ve Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı, İletişim Kursu. Dr. Sami Ulus Kadın
 • Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara (2014).
 • Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulasan Enfeksiyonlar Eğitim Belgesi. Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumunda Sözel Sunum. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (2014).
 • Acil Obstetrık Bakım Eğitimi. Sağlık Bakanlığı, Ankara, (2014).
 • Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Yıpranma Payı Çalıştayı Sözel Sunum, Ankara, (2014).
 • Sağlık Sistemindeki Değişimlerin Kadın Sağlığına Etkisi Konulu Konferans. Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2015).
 • 3.Sağlık Yönetimi Kongresi. Sağlık Bakanlığı, Ankara ,(2015).
 • Sağlık Çalışanları İçin Cinsel Sağlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Ankara ,(2016).
 • 2.Doğum Sonu Bakım Kongresi Sezaryen Doğum Yapan Annelerin Evde Yaşadıkları Sorunlar Konulu Poster Sunumu, Antalya ,(2016).
 • 6.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, (2016).
 • Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara ,(2016).
 • 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara,(2017).
 • Yardımcı Üreme Tekniklerinde Tartışmalı Konular Paneli, Ankara,(2018).
 • Toplumda Doğum Algısı Sempozyumu, Ankara,(2018).
 • Örgütsel Davranışa Giriş ve Genel Yaklaşım Kursu, Ankara,(2018).
 • Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitici Eğitimi (2018).
 • 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Kadına Yönelik Şiddetin Medyada İşlenişi: Emine Bulut Örneği ,Ankara,(2019).
 • Engelli Adölesan Çocuğu Olan Annelerin, Çocukların Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Sorunları Temelinde Deneyimledikleri Güçlükler: Fenomonolojik Bir Çalışma (Devam Ediyor).
 • Hemşirelerin Hastalara Hitap Şekli ve İletişim Tarzının Hasta Memnuniyeti ve Hemşirelerin Mesleği Algılamalarına Yansımalarının Değerlendirmesi (Devam Ediyor).
 • Doğum Ağrısıyla Baş Etme Algoritması Doğrultusunda Yapılan Uygulamaların Doğum Sürecinde Gebenin Doğum Ağrısıyla Baş Etmeye Etkisinin Değerlendirmesi (Devam Ediyor).
 • Süt Sağma Pompası Kullanan ve Masaj Sonrası Elle Süt Sağan Annelerin Meme Sorunlarının, Meme Başı Üreyen Mikroorganizmaların, Süt İçeriğinin ve Kandaki Prolaktin Hormonu Düzeyinin Karşılaştırılması (Devam Ediyor).