Hastane Yönetimi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

m

 

DR. MİNE TÜRKMEN

 • Akın Işık, Rabiye PhD, RN; İş, Mine MSc, RN; Kaya, Yunus PhD, RN. (2024) “You Are in the Middle of a Road, a Road With No End”: Experiences of Women Who Underwent Medical Termination of Their Pregnancies: A Phenomenologıcal Study. Journal of Hospice & Palliative Nursing 26(2):p E83-E90, April 2024. | DOI: 10.1097/NJH.0000000000001006.
 • Bora Güneş, N., Bakır, E., İ̇ş, M., & Uzunkaya Öztoprak, P. (2023). Impact of Mobile Technology-Enhanced Follow-Up Program for Mothers with New-Born Babies on Mothers’ Anxiety, Self-Efficacy, and Infant Health. Journal of Community Health Nursing, 40(2), 106–118. https://doi.org/10.1080/07370016.2022.2163851.
 • Pelit Aksu, S., İş, M., & Yaman Sözbir, Ş. (2023). Breastfeedıng Problems And Affectıve Factors Durıng Postpartum Perıod. Journal of Gazi University Health Sciences Institute, 5(3), 112-121. https://doi.org/10.59124/guhes.1307076.
 • Özkan Şat, S. , Akbaş, P. , İş, M. ,and  Yaman Sözbir, Ş. (2023). The Reflections of the Communication Style on Patient Satisfaction and Nurses' Perceptions of the Profession. Unika Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 409-427.
 • Akbaş, P., Özkan Şat, S., İş, M., Yaman, Ş. (2021). Doğum Ağrısı ile Baş Etme Skalası’nın Türkçe Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 235-241. https://doi.org/10.30934/kusbed.912257.
 • 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Kadına Yönelik Şiddetin Medyada İşlenişi: Emine Bulut Örneği, Ankara,(2019).
 • Akbaş, P., Özkan, S., İş, M., ve Yaman, Ş., (2019).  Doğum Ağrısıyla Başetme Algoritması 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi.
 • Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitici Eğitimi (2018).
 • Yardımcı Üreme Tekniklerinde Tartışmalı Konular Paneli, Ankara,(2018).
 • Toplumda Doğum Algısı Sempozyumu, Ankara,(2018).
 • Örgütsel Davranışa Giriş ve Genel Yaklaşım Kursu, Ankara,(2018).
 • 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara,(2017).
 • 2.Doğum Sonu Bakım Kongresi Sezaryen Doğum Yapan Annelerin Evde Yaşadıkları Sorunlar Konulu Poster Sunumu, Antalya ,(2016).
 • İş, M., Vural, G.,  ve Yaman, Ş.(2016).  Sezaryen ile doğum yapan annelerin evde yaşadıkları sorunların belirlenmesi . II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Turkey.
 • Sağlık Çalışanları İçin Cinsel Sağlık Kursu, Ankara Üniversitesi, Ankara ,(2016).
 • 6.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, (2016).
 • Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara ,(2016).
 • Sağlık Sistemindeki Değişimlerin Kadın Sağlığına Etkisi Konulu Konferans. Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2015).
 • 3.Sağlık Yönetimi Kongresi. Sağlık Bakanlığı, Ankara ,(2015).
 • Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Yıpranma Payı Çalıştayı Sözel Sunum, Ankara, (2014).
 • Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumunda Sözel Sunum. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (2014).  
 • İletişimde Güçlenme ve Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı, İletişim Kursu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara (2014).
 • Acil Obstetrık Bakım Eğitimi. Sağlık Bakanlığı, Ankara, (2014).
 • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,(2014).
 • Aile Planlaması Danışmanlık Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulasan Enfeksiyonlar Eğitim Belgesi/Sertifikası. Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • Yeni Doğan Yoğun bakım Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2014).
 • Fırst Global Conference on Contraceptıon, Reproductıve and Sexual Health Copenhagen, Denmark,(2013).
 • Başkent Üniversitesi Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Konulu Paneli, Ankara ,(2013).
 • Hacettepe Üniversitesi Akademide Kadın Olmak, Gelecek Kuşaklar İçin Öneriler Konulu Paneli, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2013).
 • 3.Yenıdogan Günleri. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,(2013).
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, Ankara,(2012).
 • Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Gaziantep,(2011).
 • 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir,(2010).
 • Çocuk ve Ergenlerde Çalışırken Kronik Hastalık ve Ölüm Eğitimi-Danışmanlık Hacettepe Üniversitesi, Ankara , (2009).
 • Hidrosefali hastalarda ventrikuler shunt ile third ventrikulostominin Karşılaştırılması, 4.Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Poster Bildirimi-sunumu, Antalya ,(2008).
 • Radyasyon Eğitim ve Danışmanlık Hacettepe Üniversitesi, Ankara , (2007).
 • Anne Sütü ve Emzirmede Danışmanlık, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2006).
 • Cardıopulmer Resustasyon Hacettepe Üniversitesi, Ankara ,(2006). 
 • Engelli Adölesan Çocuğu Olan Annelerin, Çocukların Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Sorunları Temelinde Deneyimledikleri Güçlükler: Fenomonolojik Bir Çalışma (Devam Ediyor).
 • Hemşirelerin Hastalara Hitap Şekli ve İletişim Tarzının Hasta Memnuniyeti ve Hemşirelerin Mesleği Algılamalarına Yansımalarının Değerlendirmesi (Devam Ediyor).
 • Doğum Ağrısıyla Baş Etme Algoritması Doğrultusunda Yapılan Uygulamaların Doğum Sürecinde Gebenin Doğum Ağrısıyla Baş Etmeye Etkisinin Değerlendirmesi (Devam Ediyor).
 • Süt Sağma Pompası Kullanan ve Masaj Sonrası Elle Süt Sağan Annelerin Meme Sorunlarının, Meme Başı Üreyen Mikroorganizmaların, Süt İçeriğinin ve Kandaki Prolaktin Hormonu Düzeyinin Karşılaştırılması (Devam Ediyor).
 • Türkiyeli Annelerde Ve Suriyeli Mülteci/Sığınmacı Annelerde Doğum Sonu Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Devam Ediyor).
 • Polikistik Over Sendromu Tanısı Alan Kadınların Depresyon, Anksiyete, Uyku ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki (Devam Ediyor).
 • Gebeliği Tıbbi Terminasyon ile Sonlandırılan Kadınların Yaşadıkları Deneyimler: Fenomolojik Bir Araştırma (Devam Ediyor).
 • Pozitif Doğum Deneyimi Paylaşımı ve Zihinde Canlandırmanın Doğum Özyeterliği ve Doğum Korkusuna Etkisi. (Devam Ediyor).
 • Postpartum Dönemde Yaşanan Emzirme Sorunları ve Etkileyen Faktörler.(Devam Ediyor).
 • Toplumsal Cinsiyet Tutumunun Kuşaklar Arası Aktarımının Değerlendirilmesi - X,Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması.(Devam Ediyor). 


16 Mayıs 2024