Tıbbi Birimler

Kliniklerimiz

Hastanemizde  Toplam 100 yatak kapasitesi ile hastalarımıza yataklı sağlık hizmeti verilmektedir.
Covid-19 pandemi sebebi ile yatak sayıları ve servis işleyişi değişmiştir.

1.Dahiliye Kliniği:(Covid Servisi)

38 Yatak Kapasiteli Dahiliye kliniğinde 11 Sağlık personeli ile 24 Saat kesintisiz  vardiya usulü sağlık hizmeti verilmektedir.

2. Cerrahi Kliniği:
36 yatak kapasiteli Cerrahi Kliniğinde 13 Sağlık personeli ile 24 saat kesintisiz vardiya usulü sağlık hizmeti verilmektedir.

3.Çocuk Kliniği:(Aşı ve Covid Servisi)

18 yataklı kapasiteli Çocuk Servisi kliniğinde  8 Sağlık personeli ile 24 saat kesintisiz vardiya usulü sağlık hizmeti verilmektedir.

4.Kadın Doğum Kliniği

16 yatak kapasiteli Kadın doğum kliniğinde 5 Ebe ile Kadın Doğum Hastalarına 24 saat kesintisiz vardiya usulü sağlık Hizmeti verilmektedir.

5.Kadın Doğum Salonu :

4 yatak ve 2 oda kapasiteli Doğum Salonunda  2 Kadın-Doğum Uzmanı ve 11 Ebe ile 24 saat kesintisiz doğum hizmeti verilmektedir.

6.Yoğum Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi 5 yatak kapasiteli olup;  6 Sağlık personeli ve 1  Anestezi Uzmanı Hekimi Kontrolünde  2. basamak Yoğun Bakım hizmeti verilmektedir.

7.Diyaliz Ünitesi:

5 +1(izole hastalar için) yatak kapasiteli Diyaliz ünitesinde  1 doktor 3 Sağlık personeli  ile Haftada 3 gün diyaliz hizmeti verilmektedir.

8.Ameliyathane Birimi:

4 Ameliyat Masası 1 lokal masası olmak üzere  toplam 5 masadan oluşan Ameliyathane Biriminde 2 Anestezi uzmanı  11 Sağlık personeli 5 Anestezi teknikeri ile sağlık  hizmeti verilmektedir.

9. Acil Servis Birimi :

3 Muayene, 2 Müşahade ,1 travma, 1 Kadın Doğum ve 1 resüstasyon odasından müteşekkil birimimizde 5 doktor 17 Sağlık personeli  ile 24 saat kesintisiz vardiya usulü sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca KBRN ünitesi de bulunan Acil Servisimizde kimyasal-biyolojik-radyoaktif-nükleer gibi olaylarda sağlık hizmeti verilebilmektedir.

10.Evde Sağlık Hizmetleri Birimi:

Evde Sağlık Birimimiz 1 Doktor 3 Sağlık Personeli ile toplam 264 yatalak hastaya  evde sağlık Hizmeti vermektedir.

11.Fizik Tedavi Ünitesi

Fizik Tedavi Ünitesinde 2 Fizik Tedavi Uzmanı,1 Fizyoterapist ve 2 Sağlık personeli ile ayaktan ve yatan Fizik tedavi hastalarına sağlık hizmeti verilmektedir.

12.Palyatif Bakım Ünitesi

10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesinde 1 doktor 6 sağlık personeli ile sağlık bakım ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet verilmektedir.


23 Şubat 2024