Sağlık Kurulu İşlemler (Engelli ve Tam Teşekküllü Raporlar)
17 Temmuz 2023

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞİ HAKKINDA…

Müracaat

Sağlık Kurulu işlemleri  4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı, Ehliyet, Evlat Edinme,   Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç,Özürlü kimlik kartı,Sosyal Hizmetler bakıcı parası, Özel Özürlü Eğitim, ÖTV İndirimi, H Sınıfı Ehliyet, Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı.

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

- Üç adet Fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

İşleyiş Şekli

Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu kaleminde kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp  üstüne fotoğraf yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve şahsa kuruldan bir gün önce kendisine haber verileceği bilgisi verilir. Kurul günü hakkında karar verilmek üzere kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra bir sonraki gün geri verilmesi sağlanır.

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri

1-Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk
- Sözleşmeli Personel (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu hariç)
- Öğretmenlik
- Öğrenci olur
- Yurt Kayıt
- Yurt Dışı İşçi
- Evlat Edinme
- Huzur Evine Giriş
- Özel Güvenlik
- Silahlı Özel  Güvenlik
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
- Ehliyet
- Silah Ruhsatı

- Vasi Tayini Raporu _Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)

- Durum bildirir Rapor

 

Engelli Raporları

- 2022 Malul Maaşı
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Özel Engelli Eğitim için
- Özel Tertibatlı Araç
- Engelli Kimlik Kartı